Creamteam Cookies Policy.
Go!

 

Polityka Creamteam Stosowania Cookies.
Przejdź niżej

 

 

 

Ver. EN

 

Browsing this website means that you agree to use Web Cookie technology applied by this page
and accept provisions of Creamteam Cookie Policy.

 

Creamteam Cookie Policy.

Creamteam Cookie Policy refers to all and any websites owned and developed by Creamteam.
Creamteam is not liable for any websites developed and administered by Creamteam, yet owned by third parties, e.g. Creamteam's customers who apply cookie policy in compliance with other regulations.

 

What are cookies all about?

Cookies, the files saved automatically on your hard drive while browsing websites in order
to accelerate loading internet pages.
Find out more on: HTTP_cookie on Wiki En

 

Time limits for cookies.

Creamteam's websites use two types of cookies:
a) active during single sessions (temporary),
b) permanent.
The first kind of cookies are stored on your computer (or any other device used for surfing the Internet) only for the time you browse the particular page. Permanent cookies, however, are saved on your hard drive until you remove them manually or they are automatically deleted by your computer (or any other device used for surfing the Internet) according to the previously set time.
Find out more on: HTTP_cookie on Wiki

 

Cookies and third parties

Creamteam websites may use cookies generated by third parties's websites, e.g. Facebook, Google, Twitter, WordPress, etc. and other parties related with them. More information on third parties' cookies can be found on relevant and appropriate websites owned by third parties.

 

Customizing cookie settings
in devices and software.
Deleting cookies.
Limitations of liability.

The users are obliged to customize cookie settings on their own. You can do it by clicking appropriate buttons and ticking the right options in your device or internet browser you use to surf the Internet.
For instance, if you apply Google Chrome browser, the right settings can be found here: support.google.com.
For other browsers please refer to: Komputer Świat Polska.

In case of any doubts please contact manufacturer of your device or developer of the software you use.
You hereby give your consent that Creamteam does not provide any repair services involving cookies and that Creamteam, to the extent stipulated by laws in force, is not liable for any damages resulting from using or failing to use settings aforementioned herein.

 

The aim of using cookies.

Creamteam applies cookies in order to facilitate browsing Creamteam's Websites.
This involves also you, dear Visitor. Creamteam uses cookies for numerous reasons, inter alia:
— to welcome new visitors with an introductory picture and to skip this step in case of returning visitors,
— to recognize and display the right version of Creamteam's Website in case of using mobile devices,
— to collect anonymous, collective statistics, according to which we can analyze the way visitors use and browse our Websites.

 

Regardless of what we do, we never identify visitors on the grounds of infomation stored in cookies.

 

 

Visitor's consent
to Creamteam Cookie Policy
or the lack of such consent.

Browsing Creamteam's Websites means that you agree to use cookies in accordance with Creamteam Cookie Policy. If you disagree with Creamteam Cookie Policy you must change your cookie settings or close our Websites.

If you resign from browsing our Websites we will be extremely sorry since the loss will be mutual.
Remember that Creamteam Branding & Advertising Studio is the story about visual identity & design.
Straight from Cracow, the heart of Poland. Creamteam is a story about combining passion for creation in branding and love of professionalism in advertising.
Creamteam is the best combination of both.

 

 

return

 

 

 

Ver. PL

 

Ten site używa technologii Web Cookie.
Korzystając z niego wyrażasz zgodę na używanie technologii Web Cookie oraz na postanowienia Polityki Creamteam Stosowania Cookies:

 

Polityka Creamteam Stosowania Cookies.

Polityka Creamteam Stosowania Cookies dotyczy wszelkich stron macierzystych Creamteam.
Polityka ta nie dotyczy stron administrowanych i zarządzanych przez Creamteam, ale należących do podmiotów trzecich, np. klientów Creamteam, gdzie właściciele tych stron kształtują politykę w sprawie stosowania i postępowania z cookies na odrębnych zasadach.

 

Z czym się je ciasteczka?

Cookies (pol. ciasteczka) to pliki zapisywane podczas przeglądania internetu i przechowywane na urządzeniu przeglądającym np. celu usprawnienia twojego przeglądania.
Więcej: www.pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

 

Ograniczenia czasowe cookies.

Na Stronach Creamteam stosujemy dwa rodzaje cookies: aktywne na czas sesji oraz stałe.
Aktywne na czas sesji pozostają w urządzeniu jedynie podczas korzystania ze Stron Creamteam.
Stałe pozostają w urządzeniu przez ustawiony uprzednio czas aktywności lub do momentu, w którym je usuniesz.
Więcej: www.pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

 

Cookies podmiotów trzecich.

Strony Creamteam mogą używać cookies pochodzących od podmiotów trzecich, takich jak (katalog otwarty) Facebook, Google, Twitter, WordPress etc. oraz podmiotów z nimi współpracujących.
Więcej informacji na temat cookies podmiotów trzecich możesz znaleźć na odpowiednich stronach internetowych właściwych podmiotów trzecich.

 

Dostosowywanie ustawień dotyczących plików cookies w urządzeniach i programach.
Usuwanie plików cookie.
Wyłączenia odpowiedzialności.

Dostosowania ustawień dotyczących plików cookie i/ lub kasowania plików cookie musisz dokonać we własnym zakresie za pomocą ustawień do tego przeznaczonych w urządzeniu i/ lub przeglądarce, których używasz do przeglądania internetu. Przykładowo, dla przeglądarki Chrome firmy Google właściwe ustawienia znajdziesz pod tym linkiem: support.google.com, a dla innych przeglądarek w artykule Komputer Świat Polska.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w tej kwestii, skorzystaj z pomocy przygotowanej przez producenta urządzenia/ programu lub skontaktuj się z nim w celu ich wyjaśnienia.

Niniejszym zgadzasz się, że Creamteam nie będzie świadczyć żadnych usług serwisowych w tej kwestii, zgadzasz się także, że Creamteam zwalnia się od wszelkiej odpowiedzialności, w maksymalnym dozwolonym przez prawo zakresie, za wszelkie szkody wynikłe ze skorzystania lub nieskorzystania z ustawień, o których mowa w tym punkcie.

 

Cel stosowania cookies.

Creamteam używa ciasteczek w celu ułatwienia odwiedzającym Strony Creamteam, a więc także tobie, korzystania ze Stron Creamteam.
Creamteam wykorzystuje cookies w różnych celach, przede wszystkim, ale nie tylko:
— by wyświetlić ekran startowy nowemu odwiedzającemu Strony Creamteam oraz by pominąć ten ekran dla użytkowników powracających,
— by rozpoznać i wyświetlić właściwą wersję Strony Creamteam, jeśli istnieje, w zależności od typu urządzenia używanego do odwiedzin (mobilne/ stacjonarne),
— do zbierania anonimowych, zbiorczych statystyk, na podstawie których możemy analizować sposób używania Stron Creamteam przez odwiedzających te strony.

 

Cokolwiek robimy, nigdy nie identyfikujemy użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w cookies.

 

 

Zgoda użytkownika
na Politykę Creamteam Stosowania Cookies
lub brak tej zgody.

Przez korzystanie ze Stron Creamteam wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z Polityką Creamteam Stosowania Cookies.
Jeżeli nie zgadzasz się na Politykę Creamteam Stosowania Cookies, musisz zmienić, we własnym zakresie, odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub zrezygnować z korzystania z naszych stron.

Jeśli zrezygnujesz z korzystania ze Stron Creamteam, będzie nam bardzo przykro z tego powodu, gdyż strata będzie obustronna. Pamiętaj bowiem, że Creamteam, Studio Brandingu i Reklamy to opowieść o reklamie, identyfikacji i designie, prosto z Krakowa, serca Polski. Creamteam to opowieść o łączeniu pasji tworzenia w brandingu z miłością do profesjonalizmu w reklamie. Creamteam to najlepsze połączenie obydwu!

 

 

powrót

 Contact