Request & FAQ

Możesz czaić się w listowiu, możesz też przeczytać w naszym FAQ

Dlaczego tak drogo, dlaczego tak tanio… Dlaczego nie ma tego, dlaczego jest tamto… Dlaczego się specjalizujecie w albo dlaczego robicie to i to, i to… Dlaczego to jest albo dlaczego nie jest takie jak… A czy robicie… Czy się w ogóle znacie na, dlaczego się znacie na…
Czy jesteście, czy nie jesteście… tym, tamtym i owamtym…
Dlaczego… Dlaczego… Dlaczego…

Czasem nas cieszą, czasem zadziwiają, szczególnie jeśli odpowiedź jest pod bokiem pytającego. Czasem radują. Czasem bolą, gdy szczególnie niemiłe… ale to nic!
Nie ma złych pytań, niech będą tylko dobre odpowiedzi!

Dlatego te najważniejsze, najczęściej zadawane, i te najciekawsze pytania zgrupowaliśmy teraz  w jednym miejscu  wraz z odpowiedziami na nie, nazwaliśmy FAQ (Frequently Asked Question) i zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Teraz możesz mieć dobre odpowiedzi,  wystarczy zapytać 

___________________________________________________________________
Nie spinaj się tak i zobacz także: Stupid Feedback from Clients. Uśmiechnij się!