WYWIWYG


My mamy tarczę, a Rosjanie mają WYWIWYG, czyli What You Want Is What You Get (masz to, co chciałeś)… Nie tylko Polskę ostatnie posunięcia Rosji popchnęły do działania, wiele narodów wręcz wpychając w ramiona USA.

Nie ma to jak dobry biznes.
Niedługo Rosjanie dostaną odpowiedź na sygnał, który wysłali narodom Wspólnoty Niepodległych Państw. Te narody tylko czekały na sygnał do ruchawki niepodległościowej i właśnie go dostały wraz ze stanowiskiem Rosji w sprawie niepodległości Osetii…
Ale to już nie nasz problem
.